UNT Samoobsluha
ID        
Heslo  

 G D P R v UNT.cz 

Inovace zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
Co se týká Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů ( dále jen „GDPR“) Vám sdělujeme následující.


Nové smlouvy pro stávající klienty

1.1.

Nová smlouva ani dodatek stávající není nutná. Úprav pro potřeby naplnění souladu s GDPR jsme dosílili úpravou PP a informováním o zpracování případných osobních údajů (OÚ) všech klientů. Na každé nové smlouvě již je sekce o souhlasu s nakládáním OÚ klienta.

Centrální software s veškerými informacemi od klientů

2.1.

Společnost implemtovala příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídají potenciálním rizikům. Udělali jsme vše, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pro uplatnění práv subjektu je připraven náš pověřenec pro ochranu osobních údajů "Ing. František Prachař".

Naskenované doklady

3.1.

Všechny OÚ nutné k vypořádání licenční smlouvy jsou získávány na základě právního titulu plnění smlouvy. Institut souhlasu je zde bezpředmětný. Pokud jde o naskenované kopie dokladů pro uplatnění slevy, jsou bezprostředně po ověření z našich informačních systémů odstraněny.

Kontaktování koncových klientů E-mailem / telefonicky

4.1.

Žádný nový souhlas není nutný. UNT je správcem potřebných kontaktních osobních údajů, které zpracovává na základě právního základu plnění smlouvy.

Závěrečné sdělení

5.1.

Tímto Vám sdělujeme, že zpracováváme pouze údaje, které jste nám poskytli při uzavření Smlouvy o poskytování služeb el. Komunikací na základě právního základu plnění smlouvy.

5.2.

Co se týká statutárních zástupců, tato informace je veřejně dostupná.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

A) Vzít souhlas kdykoliv zpět.

Každé užití osobního údaje má jinou „trvanlivost“. Pro marketingové účely – 3 roky.
Pro účely plnění smlouvy – po dobu poskytnutí plnění + 6 měsíců pro uchování a předání dat na vyžádání PČR.
Pro evidenci plnění – 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění.

B) Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.

C) Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

D) Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.

E) Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

F) V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Tyto informace ohledně OÚ nabívají platnosti a účinnosti dne 25.05 2018 a doplňují všeobecné obchodní podmínky.

Tábor 01.05.2018

 
Copyright    2024    ©    UNT.cz    "My jsme Vaši IT"